Aronija je relativno nova voćna vrsta, koja se sve više sadi na okućnicama i na plantažama pa su sve češće traženi i savjeti za podizanje i održavanje nasada.

Bobice dozrijevaju u drugoj polovici kolovoza i tada su crne, sjajne i slatko kiselog okusa. Zbog vremenskih prilika i lokacija nasada, vrijeme dozrijevanja može varirati unutar dva tjedna.

Bobice treba brati u trenutku kad su prikupile dovoljnu količinu šećera i pigmenta te kad su izgubile gorki okus karakterističan za nezreli plod.

Po podacima dostupnim u literaturi, optimalno vrijeme berbe bi bilo kad suha tvar u plodu dosegne vrijednost 20 – 22 %. Mjerenja na terenu, prije otprilike dva tjedna, pokazivala su 17,0 – 18,3 % suhe tvari.

Većina vlasnika nasada se požurila s berbom plodova, jer je primijećena prisutnost ptica na grmovima aronije. No, prema dobivenim podacima, trebalo je još koji tjedan pričekati s berbom.

Ako ne postoji u mogućnost mjerenja suhe tvari, ili je nepoznato koliko je zreli plod treba sadržavati, može se osloniti na vizualnu procjenu zrelosti.

Pregledom nasada može se uočiti promjena boje kratke peteljke, koja drži plod i koja se kod zrelih plodova mijenja iz zelene u svjetlo crvenu boju. To je izuzetno dobar pokazatelj da su plodovi dovoljno zreli za berbu.

Prve su berbe moguće u trećoj godini uzgoja nasada, kada biljka daje 0,3 – 0,5 kg voća.

Tako su ove godine prvi rod brali i oni koji su podizali nasad prošle jeseni, ako su posadili trogodišnje sadnice. Ima i plantaža, koje su stare već 6 – 7 godina pa su urodi znatniji, 8 – 10 kg/biljci.

Berbe se u našim krajevima obavljaju ručno, zbog veličine i starosti nasada. Strojna berba je ekonomski isplativa u starijim nasadima i na većim površinama. Ručno jedna osoba dnevno može ubrati 80 – 100 kg.

Bobice se mogu dobro čuvati u sanducima na temperaturi od 2 do 3 °C i na 80 – 85 % vlage. Dobro podnose transport. Naši uzgajivači aronije najčešće plod prerađuju u sok i pekmeze.