cvijece-na-prozoru-bp

Briga o cvijeću neponovljivo je zadovoljstvo. Uzgoj cvijeća na terasama, u vrtovima i na prozorima izazov je mnogim ljubiteljima cvijeća. Da bi cvijeće uvijek bilo zdravo i intenzivnih boja, potrebno je znati koje uvjete zahtijeva

Dakle, kako bismo uživali u raskoši cvijeća, moramo se držati nekih pravila!

Ako sadite u žardinijerama, vodite računa da kombinacije biljaka budu skladne i da jedna biljka ne preraste drugu gušeći je.

Mjesto s kojeg će biljke biti izložene pogledu jako je važno. Ako sadite na terasi, sve biljke će rasti i okretati se prema svjetlu. Zbog toga u prvi red uvijek sadite puzave cvjetnice koje će se pružati preko terase, a u drugi red poluviseće biljke.

Na gredicama
Ako sadite u cvjetnim gredicama, potrebno je prethodno pripremiti zemljište. Najčešći je problem previše glinovita zemlja, koja se zalijepi oko biljaka.

cvijece-macuhice-gredice-bp

Ako želite zaista lijepe cvjetne gredice, na svaki četvorni metar dodajte 5 – 8 litara treseta i umiješajte na dubinu do 20 cm. To je dubina na kojoj se razvija glavna masa korijena cvjetnica. Treset će znatno poboljšati strukturu zemlje i obogatiti ju mrežom kapilara kojom će se nesmetano izmjenjivati zrak i voda. U takvim uvjetima korijen se vrlo brzo razvija, a to je, naravno, preduvjet za dobro i bujno cvjetanje.

Da bi cvijeće uvijek bilo zdravo, lijepo, razgranato, bujno i intenzivnih boja, potrebno je znati koje uvjete zahtijeva.

U posudama
Biljke u posudama uvijek sadite tako da budu u sredini posude. Zemlju, odnosno supstrat, ne nabijajte oko korijena jer ćete istisnuti sav zrak i biljka će se brzo ugušiti. Kada presađujete, vodite računa da nova posuda ne treba biti puno veća.

cvijece-lonac-bp

Viseće biljke sadite u posude koje imaju rezervoar za vodu. To su uglavnom posude kojima je rupa na dnu uvučena u odnosu prema dnu, pa se dio vode uvijek zadržava u tom malom rezervoaru. Na taj način sprječavate pretjerano isušivanje biljaka ljeti.

Zemlja, odnosno supstrat, u koju sadimo cvijeće može znatno utjecati na kvalitetu biljke. Danas se koriste uglavnom gotove cvjećarske mješavine crnog i bijelog treseta s dodacima komposta i mineralnih gnojiva.

Bilje u posudama na otvorenom izloženo je prekomjernim padalinama te je poželjno da takve posude imaju mogućnost ispuštanja viška vode. Odgovarajuće posude i odgovarajuća mješavina supstrata, točno prema zahtjevima pojedinih vrsta biljaka, osiguravaju optimalnu propusnost i ujedno optimalnu potrebu biljke za vodom.

Važnost drenaže
Drenaža u posudama za cvijeće potrebna je u predubokim posudama, posebno ako ne raspolažemo odgovarajućim supstratom.

U svakom slučaju, drenaža mora ispunjavati nekoliko osnovnih uvjeta – mala težina, propusnost, upijanje što veće količine rezervne vlage te sposobnost ponovnog vraćanja vode zemlji kad za to nastane potreba. Ta svojstva u najvećoj mjeri ima opeka (drobljena cigla ili crijep), a u novije vrijeme porozne glinene kuglice proizvedene za takvu namjenu. U nedostatku opeke može doći u obzir riječni pijesak, s time što treba računati na njegovu veću težinu.

Važno je da se držite pravila, da u istu posudu sadite biljke istih potreba za vlagom, sunčanim, polusjenovitm ili sjenovitm položajem. Miješanje biljaka i te kako se odražava na ukupan dojam.

Izvor: Glas Slavonije